Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos!

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku z 8 miejsca na liście otrzymałem 15 544 głosy i ponowną reelekcję. Był to czwarty wynik na liście w okręgu nr 6. W IX kadencji Sejmu RP ponownie zasiadam w #KENiM i #KI a także w kilkunastu podkomisjach, zespołach parlamentarnych oraz stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych.

O mnie

Jestem aktywnym mężczyzną w wieku 57 lat, który posiada duże doświadczenie w życiu zawodowym i działalności społecznej. Całe swoje życie spędziłem na Ziemi Łukowskiej. Tutaj przez lata ukształtowałem się jako człowiek, mąż i ojciec, ale także nauczyciel, społecznik, samorządowiec i polityk.
 
 
Urodziłem się 25 listopada 1963 r. w Radzyniu Podlaskim. Mama Irena pracowała jako położna, natomiast tata Stanisław był lekarzem weterynarii. Mam dwójkę młodszego rodzeństwa: brata Jarosława oraz siostrę Izabelę, która kontynuuje tradycję rodzinną po ojcu i jest weterynarzem.
 
SŁAWOMIR SKWAREK

Wczesne dzieciństwo spędziłem w Ulanie, skąd przeprowadziliśmy się do Adamowa. W wieku 6 lat rozpocząłem naukę w tutejszej szkole podstawowej. Będąc w VI klasie razem z rodzicami, przeprowadziłem się do rodzinnej miejscowości mojego taty – Stanina i tam kontynuowałem naukę. W roku 1977 rozpocząłem edukację w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Łukowie, w klasie humanistycznej, którą zakończyłem egzaminem maturalnym w roku 1981. Zaraz po maturze otrzymałem propozycję pracy w Szkole Podstawowej w Jonniku.

W kwietniu 1983 r. musiałem przerwać pracę, aby odbyć zasadniczą służbę wojskową w JW 1223 w m. Koszalin. Po dwóch latach służby wróciłem do dawnych obowiązków ale już w Szkole Podstawowej w Kujawach. W 1988 r. rozpocząłem studia na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Historycznym, które zakończyłem obroną pracy magisterskiej pt. „Ruch ludowy w powiecie łukowskim w dwudziestoleciu międzywojennym”. Rok 1989 wprowadził bardzo wiele zmian nie tylko w ustroju państwa, ale również w moim życiu prywatnym. W dniu 3 czerwca poślubiłem Grażynę Hanus i razem zamieszkaliśmy w Adamowie, 1 września podjąłem pracę w Szkole Podstawowej w Burcu. W roku 1991 zostałem szczęśliwym ojcem, urodził się wtedy syn Michał Sławomir (żonaty, prowadzi własną działalność gospodarczą).

Mając 29 lat
w wyniku przeprowadzonego konkursu, 5 marca 1992 r. zostałem dyrektorem Szkoły Podstawowej w Burcu. W roku 1998 urodziła się moja córka Aleksandra Maria (będzie kontynuowała tradycje rodzinne, jest studentką weterynarii). W tym samym roku 11 października odbyły się wybory samorządowe, w których startowałem do Rady Powiatu Łukowskiego z terenu gminy Wojcieszków. Uzyskałem najlepszy wynik w okręgu i zdobyłem mandat z ramienia KW Akcja Wyborcza „Solidarność”. Byłem kandydatem na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu oraz zostałem Przewodniczącym Klubu. Rada Powiatu Łukowskiego desygnowała mnie jako swojego przedstawiciela do Rady Społecznej SPZOZ w Łukowie, a Wojewoda Lubelski do Rady Społecznej SPZOZ w Adamowie.

W roku 2000 rozpocząłem studia podyplomowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w zakresie „Zarządzania procesem rozwoju oświaty”, które zakończyłem obroną pracy dyplomowej pt. „Jak nie wiedziałem, że prowadzę przedsiębiorstwo ekonomii społecznej”. Zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania, roli ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych wielokrotnie później wykorzystywałem w praktyce. Rok później z mojej inicjatywy i przy wsparciu lokalnej społeczności powstało Wiejskie Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne „Przymierze”, które zostało organem prowadzącym Szkoły Podstawowej w Burcu. Była to pierwsza w powiecie i jedna z kilkunastu szkół na Lubelszczyźnie prowadzona przez stowarzyszenie. Zostałem też liderem ruchu „Małych szkół wiejskich Lubelszczyzny”. Prezesem stowarzyszenia „Przymierze” pozostawałem do 31 grudnia 2014 r.

W 2002 r.
postanowiłem wziąć udział w kolejnych wyborach samorządowych, tym razem kandydując na urząd Wójta Gminy Adamów. W wyniku głosowania otrzymałem 38,97% poparcia, dało mi to impuls do dalszych działań i było sygnałem, że bardzo dużo osób identyfikuje się z moją wizją rozwoju gminy. W roku 2006 po raz drugi ubiegałem się o urząd Wójta. Tym razem skutecznie. Z woli mieszkańców – 52,33% osób głosujących, zostałem wybrany Wójtem oraz uzyskałem mandat radnego.

4 grudnia złożyłem ślubowanie i objąłem urząd Wójta Gminy Adamów.
Praca pochłania mnóstwo czasu i energii, ale udzielałem się również w innych organizacjach m.in. LGD „Razem ku lepszej przyszłości”, gdzie w latach 2010 – 2014 byłem członkiem Zarządu, Ochotniczej Straży Pożarnej (Prezes Zarządu Gminnego OSP II kadencję), Klubie Biegacza V- Max (jestem pomysłodawcą jego nazwy i jednym z „ojców założycieli”) . Podejmowane przeze mnie działania na rzecz rozwoju Gminy Adamów i sposób w jaki zarządzam zyskały dużą akceptację społeczną a wiele modelowych, często innowacyjnych rozwiązań jest przedmiotem zainteresowania innych samorządów z kraju i zagranicy. Świadczą o tym również wyniki kolejnych wyborów. W wyborach, które odbyły się 21 listopada 2010 r. wśród trzech kandydatów otrzymałem najlepszy wynik (66,58%) i przez następne 4 lata pełniłem funkcję Wójta. Ostatnie wybory samorządowe z dnia 16 listopada 2014 r. również przyniosły wygraną w I turze. W tym przypadku musiałem przezwyciężyć czterech kontrkandydatów. Te sukcesy na niwie samorządowej jak i w działalności społecznej spowodowały, że zostałem kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Startując z 17 miejsca uzyskałem w nich poparcie  7509 osób, co było 11 wynikiem na liście i sprawiło, że nadal jestem „pierwszym rezerwowym”. Wtedy też podjąłem decyzję o nie ubieganiu się o mandat Wójta Gminy. Jestem zdecydowanym zwolennikiem dwukadencyjności w samorządach.

Mając tak bogate doświadczenie w pracy w samorządach postanowiłem ubiegać się o mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Kandydowałem z 4 miejsca na liście otrzymując 15 083 głosy. Wkrótce po objęciu mandatu radnego uzyskałem uprawnienie do objęcia mandatu poselskiego, na co wyraził zgodę. Złożyłem ślubowanie 5 grudnia 2018. W Sejmie zostałem członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Infrastruktury.

Pomimo wielu obowiązków zawsze znajduję czas dla mojej życiowej pasji jaką jest sport. Nie wyobrażam sobie wakacji bez wyprawy rowerowej po Polsce, wolnego dnia bez biegania, czasem popływania kajakiem a zimą biegania na nartach. Znajduję też czas na bycie przewodnikiem-pilotem podczas wycieczek dla młodzieży czy oprowadzanie grup po Muzeum Kleeberczyków.
 

BIURO POSELSKIE

Moją działalność poselską można obserwować za pośrednictwem portali społecznościonych! Zapraszam!